Gullboken

Gullboken er en bransjepris som deles ut av Forleggerforeningen. Prisen skal stimulere til nyskaping og innovasjon i bransjen, og det er åpent for alle å nominere prosjekter og kandidater. les mer på Gullbokens hjemmesider.