Nytt navn fra programmet!

Han er kategorisjef for barn og unge i den irske bokhandlerkjeden Eason og har blant annet åpnet en egen avdeling for YA-litteratur (Young Adult). Han kommer til Bokdagen for å fortelle oss hvordan de har jobbet med dette, og om grepene de har tatt for å engasjere og nå ut til ungdom. Vi gleder oss!